hình ảnh

Nhà cung cấp bảo vệ môi trường toàn cầu

Và Giải Pháp Vật Liệu Mới An Toàn

Đổi mới kỹ thuật-56 năm đổi mới về vật liệu cách điện

Nền tảng đổi mới

Trung tâm nghiên cứu vật liệu cách điện quốc gia

Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp được Nhà nước ủy quyền

Chương trình sau tiến sĩ

Trung tâm kiểm tra công nhận CNAS

Trung tâm sáng tạo tiêu chuẩn kỹ thuật Tứ Xuyên

Trạm làm việc Viện sĩ Tứ Xuyên

Nhân tài Sức mạnh

Với nghiên cứu khoa học trong nhóm này.Gần 200 thành viên

Thuộc tính trí tuệ

Bằng sáng chế được cấp: 300,

Kỹ thuật cốt lõi tự bắt đầu: 50+

Đổi mới về tiêu chuẩn

Xây dựng hơn 90 tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia và tiêu chuẩn công nghiệp

Xây dựng 5 tiêu chuẩn quốc gia bằng tài sản trí tuệ tự khởi xướng


Hãy để lại lời nhắn